1. Polska 18 lotów
2. Hiszpania 4 loty
3. Turcja 4 loty
4. Francja 3 loty
5. Belgia 2 loty
6. Grecja 2 loty
7. Meksyk 2 loty
8. Włochy 2 loty
9. Wielka Brytania 1 lot